Zlato

Protonové číslo: 79

Elektronegativita*): 1,42

Elektronová konfigurace: [Xe] 5d10 6s 

Teplota tání: 1 064,18 °C

Teplota varu: 2 800 °C

Molární hmotnost: 196,97 g·mol-1

Hustota: 19 290 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com