Uhlovodíkové zbytky

Vzorec Systematický název Triviální název
CH3- methyl  
-CH2- methylen  
CH2= methyliden  
CH≡ methylidyn  
CH3CH2- ethyl  
-CH2CH2- ethylen  
CH3CH= ethyliden  
CH3C≡ ethylidyn  
CH2=CH- ethenyl vinyl
-CH=CH- ethen-1,2-diyl vinylen
CH≡C- ethynyl  
CH3-CH2-CH2- propyl  
CH3-CH-CH3
..........l
propan-2-yl isopropyl
CH2=CH-CH2- prop-2-en-1-yl allyl
CH3-CH2-CH2-CH2- butyl  
(H3C)2-CH-CH2- 2-methylpropyl isobutyl
CH3-CH-CH2-CH3
.........l
butan-2-yl sek-butyl (sekundární)
(H3C)3-C- 1,1-dimethylethyl terc-butyl (terciární)
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- pentyl  
(H3C)2-CH-(CH2)2- 3-methylbutyl isopentyl
(H3C)3-C-CH2- 2,2-dimetshylpropyl neopentyl
C6H5- fenyl