Wolfram

Protonové číslo: 74

Elektronegativita*): 1,40

Elektronová konfigurace: [Xe] 5d6s2 

Teplota tání: 3 400 °C

Teplota varu: 5 600 °C

Molární hmotnost: 183,84 g·mol-1

Hustota: 19 300 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com