Výpočty pH

 

1. Vypočítejte pH následujících silných kyselin a zásad:

 • a) 0,1M kyseliny chlorovodíkové HCl
 • b) 3·10-3M kyseliny sírové H2SO4
 • c) 9·10-5kyseliny dusičné HNO3
 • d) 0,02M hydroxidu sodného NaOH
 • e) 10-2M hydroxidu vápenatého Ca(OH)2
 • f) 5·10-4M hydroxidu draselného KOH

 

2. Vypočítejte pH následujícíchslabýchkyselin a zásad:

 • a) 0,2M kyseliny octové CH3COOH (pKA = 4,76) 
 • b) 5·10-2M vodného roztoku amoniaku NH3 (pKB = 4,75) 
 • c) 8·10-2M kyselina fosforečné H3PO4 (pKA,3 = 12,67) 
 • d) 4·10-3M hydrazinu N2H4 (pKB = 5,77) 
 • e) 3·10-5M kyseliny máselné C3H7COOH (pKB = 4,81) 
 • f) 7·10-4M pyridinu C5H5N (pKB = 8,81) 

 

3. Vypočítejte pH následujících solí:

 • a) 0,5M chloridu sodného NaCl 
 • b) 0,04 dusičnanu amonného NH4NO3 (pKB = 4,75)
 • c) 4·10-2M octanu sodného CH3COONa (pKA = 4,76) 
 • d) 2·10-5M síranu vápenatého CaSO4 (pKB,2 = 2,42) 
 • e) 4·10-3M fluoridu draselného KF (pKA = 3,18) 
 • f) 3·10-5M chloridu barnatého BaCl2 (pKB,2 = 0,64) 

 

4. Vypočítejte pH následujících pufrů:

 • a)
 • b)
 • c)
 • d)
 • e)
 • f)

 

5. Určete koncentraci:

 • a)
 • b)
 • c)
 • d)
 • e)
 • f)

 

Řešení:

1. a) 1,00 b) 2,22 c) 4,05 d) 12,30 e) 12,90 f) 10,70 2. a) 2,73 b) 10,97 c) 6,89 d) 9,92 e) 4,67 f) 8,02 3. a) 7 b) 3,93 c) 10,08 d) 3,44 e) 9,79 f) 4,42 4. a) b) c) d) e) f) 5. a) b) c) d) e) f)