Vodík

Protonové číslo: 1

Elektronegativita*): 2,20

Elektronová konfigurace: 1s1

Teplota tání: -259,3 °C

Teplota varu: -252,9 °C

Molární hmotnost: 1,0079 g·mol-1

Hustota: 0,089 kg·m-3

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com