Síra

Protonové číslo: 16

Elektronegativita*): 2,44

Elektronová konfigurace: [Ne] 3s3p4

Teplota tání: 112,8 °C

Teplota varu: 444,7 °C

Molární hmotnost: 32,07 g·mol-1

Hustota: 1960 kg·m-3 (jednokl.), 2060 kg·m-3 (kosočtverc.)

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com