Meitnerium

Protonové číslo: 109

Elektronegativita: ---

Elektronová konfigurace: [Rn] 5f14 6d7s2 

Teplota tání: --- °C

Teplota varu: --- °C

Molární hmotnost: 276,15 g·mol-1

Hustota: 37 400 kg·m-3

 

zdroj obrázku: periodictable.com