Lanthan

Protonové číslo: 57

Elektronegativita*): 1,08

Elektronová konfigurace: [Xe] 5d6s2 

Teplota tání: 920 °C

Teplota varu: 3 450 °C

Molární hmotnost: 138,91 g·mol-1

Hustota: 6 170 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com