Křemík

Protonové číslo: 14

Elektronegativita*): 1,74

Elektronová konfigurace: [Ne] 3s3p

Teplota tání: 1 420 °C

Teplota varu: 3 300 °C

Molární hmotnost: 28,086 g·mol-1

Hustota: 2 330 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com