Jod

Protonové číslo: 53

Elektronegativita*): 2,21

Elektronová konfigurace: [Kr] 4d10 5s5p5 

Teplota tání: 113,6 °C

Teplota varu: 185 °C

Molární hmotnost: 126,90 g·mol-1

Hustota: 4 930 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com