Hořčík

Protonové číslo: 12

Elektronegativita*): 1,23

Elektronová konfigurace: [Ne] 3s

Teplota tání: 650 °C

Teplota varu: 1 090 °C

Molární hmotnost: 24,305 g·mol-1

Hustota: 1 740 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com