Dusík

Protonové číslo: 7

Elektronegativita*): 3,07

Elektronová konfigurace: [He] 2s2p3

Teplota tání: -210 °C

Teplota varu: -195,8 °C

Molární hmotnost: 14,007 g·mol-1

Hustota: 1,251 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com