Chlor

Protonové číslo: 17

Elektronegativita*): 2,83

Elektronová konfigurace: [Ne] 3s3p5

Teplota tání: -101 °C

Teplota varu: -34 °C

Molární hmotnost: 35,453 g·mol-1

Hustota: 3,22 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com