Cer

Protonové číslo: 58

Elektronegativita*): 1,06

Elektronová konfigurace: [Xe] 4f5d6s2 

Teplota tání: 800 °C

Teplota varu: 3 400 °C

Molární hmotnost: 140,12 g·mol-1

Hustota: 6 800 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com