Bismut

Protonové číslo: 83

Elektronegativita*): 1,67

Elektronová konfigurace: [Xe] 5d10 6s6p3 

Teplota tání: 271,4 °C

Teplota varu: 1 560 °C

Molární hmotnost: 208,98 g·mol-1

Hustota: 9 800 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com