Vnitřně přechodné prvky

1. Elektronová konfigurace f-prvků

Lanthanoidy (58Ce - 71Lu) a aktinoidy (90Th - 103Lr) patří mezi f-prvky, neboť jejich valenční elektrony obsazují až orbital typu f. Zatímco u lanthanoidů se jedná o orbital 4f, pro aktinoidy je tímto orbitalem 5f.

(nahoru)

2. Vlastnosti f-prvků

Prvky s protonovým číslem do 92 (= uran) se vyskytují v přírodě (volně či vázané). Prvky s vyšším protonovým číslem se nazývají transurany a připravují se uměle. Mnohé f-prvky jsou radioaktivní. Aktinoidy a lanthanoidy se vyskytují až na výjimky (Th - IV, UIV, VI) v oxidačním stavu III.

(nahoru)

3. Výskyt f-prvků

Uran se v přírodě vyskytuje vázaný v minerálu smolinec U3O8. Nejvíce zastoupeno je v zemské kůře thorium, které zaujímá skoro stejné procento jako třeba bor.

Obr.: Smolinec

(nahoru)

4. Výroba f-prvků

Čistý uran je možné získat jeho redukcí z fluoridu uraničitého:

UF4 + 2 Mg → 2 MgF2 + U

(nahoru)

5. Využití f-prvků

Lanthanoidy se využívají ve slitinách, při výrobě laser či barevných obrazovek. Plutonium a uran se používají v jaderné energetice či zbrojním průmyslu. Uran se používá také k barvení skla a keramiky.

(nahoru)