Encyklopedie pojmů - W

Waals Johannes Diderik van der - holandský vědec, 1837-1923, laureát Nobelovy ceny za fyziku z r. 1910 za odvození stavové rovnice plynů a kapalin.

Waksman Selman Abraham - americký vědec, 1888-1973, laureát Nobelovy ceny za lékařství z r. 1952 za objev streptomycinu, prvního antibiotika účinného proti tuberkulóze.

Wallach Otto - německý vědec, 1847-1931, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1910; pracoval v chemii terpenů a jejich aplikací ve voňavkářském průmyslu.

Warburg Otto Heinrich - německý biochemik, 1883-1970, laureát Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství z r. 1931; objevil funkci dýchacího enzymu.

Warburgova metoda - manometrická metoda ke stanovení výměny plynů ve tkáních, buňkách, tkáňových řezech, tkáňových drtích, popř. kaši (homogenátech), tkáňových výluzích i v čistých roztocích enzymů a substrátů při různých chem. reakcích. Měří se přitom změna tlaku plynu vznikajícícho (např. kysličníku uhličitého) n. spotřebovaného (např. kyslíku) při určité chem. reakci za stálé teploty a objemu. W. m. se sleduje dýchání, kvašení, fotosyntéza aj. K W. m. se používá Warburgova manometrického přístroje.

Werner Alfred - švýcarský chemik, 1866-1919, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1913; jeden ze zakladatelů chemie koordinačních sloučenin.

Wieland Heinrich Otto - německý vědec, 1877-1957, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1927 za objevení struktury žlučových kyselin a cholesterolu.

Wielandovo odbourávání kyselin - spočívá v reakci esterů karboxylových kyselin s fenylmagnesiumbromidem na terc. alkohol a v jeho oxidaci na kyselinu, mající o jeden vodík méně než výchozí kyselina.

Willstätter Richard Martin - německý vědec, 1872-1942, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1915 za výzkum rostlinných barviv, zejm. chlorofylu.

Windaus Adolf Otto Reinhold - německý vědec, 1876-1959, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1928 za výzkum konstituce steroidů.

Wöhler Friedrich - německý chemik, 1800-1882, profesor v Göttingenu, r. 1824 připravil první syntetickou org. sloučeninu (kyselinu oxalovou) za použití anorg. látek a r. 1828 močovinu, čímž prokázal, že mezi anorg. a org. chemií není podstatný rozdíl.

Wolfova-Kižnerova redukce - způsob redukce aldehydů a ketonů na uhlovodíky se stejným počtem atomů uhlíku. W.-K. r. je reakcí dvojstupňovou. Nejprve se připraví z aldehydu n. ketonu pomocí hydrazinu hydrazon a ten se rozloží zahříváním v přítomnosti alk. hydroxidu. V novějším provedení stačí zahřívat aldehyd n. keton s konc. roztokem hydrazinu v ethylenglykolu za přítomnosti jeho alkoholátu.

Woodův kov - slitina 27 hmotn. dílů olova, 13 hmotn. dílů cínu a 50 hmotn. dílů bismutu s 10 hmotn. díly kadmia; b. t. 180 °C.

Woodward Robert Burns - americký chemik, 1917-1979, laureát Nobelovy ceny za chemii z r. 1965, určil strukturu četných přír. látek a syntetizoval složité přír. látky, např. steroidy a chlorofyl.