Sirné deriváty

1. Obecná charakteristika sirných derivátů

Jestliže obsahuje molekula organické sloučeniny alespoň jeden atom síry, jedná se o sirný derivát. Mezi nejběžnější sirné deriváty patří thioly (thioalkoholy a thiofenoly) a sulfonové kyseliny. Thioalkoholy a thiofenoly jsou odvozeny nahrazením atomu kyslíku (v hydroxylové skupině -OH alkoholu či fenolu) atomem síry. Obě skupiny sloučenin obsahují funkční thiolovou skupinu -SH. Funkční skupina sulfonových kyseliny je -SO3H. Tyto deriváty jsou odvozené od kyseliny sulfonové, tautomeru kyseliny siřičité.

Struktura kyseliny siřičité Struktura kyseliny sulfonové
   
   

Obdobou etherů (R-O-R') jsou thioethery (R-S-R'), které mají obdobnou strukturu jako sulfidy. Paralelou ketonů jsou sulfoxidy.

(nahoru)

2. Názvosloví sirných derivátů

Názvy thioalkoholů a thiofenolů se tvoří spojením názvu základního uhlovodíku a přípony "-thiol". Thiolová skupina má při číslování řetězce nižší prioritu než skupina hydroxylová.

 CH3SH

 HS-(CH2)4-SH

 methanthiol propan-2-thiol butan-1,4-dithiol
     
 benzenthiol  naftalen-2-thiol 2-chlorbenzenthiol

Název sulfonové kyseliny je tvořen z podstatného jména "kyselina" a přídavného jména vzniklého spojením názvu základního uhlovodíku a přípony "-sulfonová kyselina".

 CH3SO3H

   
kyselina methansulfonová kyselina benzensulfonová kyselina naftalen-2-sulfonová

(nahoru)

3. Vlastnosti sirných derivátů

Thioly mají vyšší body tání a varu, než jim počtem atomů odpovídající uhlovodíky, ale nižší, než paralelní alkoholy. Důvodem tohoto jevu je skutečnost, že thioly netvoří vodíkovou vazbu.

Ethan CH3CH3 Ethanthiol CH3CH2SH Ethanol CH3CH2OH

 t. t. -183,3 °C

t. v. -88,7 °C

 t. t. -148,0 °C

t. v. 35,0 °C

 t. t. -114,4 °C

t. v. 78,3 °C

Thiolová skupina -SH je kyselejší než hydroxylová -OH, což umožňuje vzniku solí, thiolátů.

Oxidací thioalkoholů vznikají primárně disulfidy, prudší oxidace vede ke vzniku sulfonových kyselin:

2 CH3SH + 1/2 O2CH3-S-S-CH3 + H2O

CH3SH + 3 H2O2 → CH3SO3H + 3 H2O

Sirné deriváty nepříjemně zapáchají, a tak se mísí s nezapáchajícím zemním plynem (jeho únik je poté rozpoznatelný čichem). Thioly zapříčiňují také některé z dobře známých přírodních pachů (tchoř, česnek ...).

(nahoru)

4. Zástupci sirných derivátů

Ethanthiol CH3CH2SH je dle Guinessovy knihy rekordů nejvíce zapáchající látkou.

Estery sulfonových kyselin jsou důležité sloučeniny v organické syntéze.

(nahoru)