Registrace žáka/učitele

E-ChemBook nově umožňuje registraci žáků a učitelů. Mezi výhody registrovaných uživatelů patří:

- Pravidelné informace o nových výukových materiálech (studijní texty, videa, webové portály...)

- Informace o pořádaných chemických soutěžích, seminářích, konferencích či dalším vzdělávání

- Diskuze nad obsahem učiva chemie, formami vzdělávání a metodická podpora výuky

- Možnost zapojení do orientačních šetření konaných pro účely závěrečných prací