Sodík

Protonové číslo: 11

Elektronegativita*): 1,01

Elektronová konfigurace: [Ne] 3s

Teplota tání: 97,8 °C

Teplota varu: 883 °C

Molární hmotnost: 22,990 g·mol-1

Hustota: 971 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com