Kyslík

Protonové číslo: 8

Elektronegativita*): 3,50

Elektronová konfigurace: [He] 2s2p4

Teplota tání: -218,8 °C

Teplota varu: -128,9 °C

Molární hmotnost: 15,999 g·mol-1

Hustota: 1,429 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com