Indukční a mezomerní efekt

Aktualizovaný výukový text: Indukční a mezomerní efekt (pdf)