Hliník

Protonové číslo: 13

Elektronegativita*): 1,47

Elektronová konfigurace: [Ne] 3s2 3p

Teplota tání: 660,32 °C

Teplota varu: 2 500 °C

Molární hmotnost: 26,982 g·mol-1

Hustota: 2 700 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com