Fluor

Protonové číslo: 9

Elektronegativita*): 4,10

Elektronová konfigurace: [He] 2s2p5

Teplota tání: -219,6 °C

Teplota varu: -188,1 °C

Molární hmotnost: 18,998 g·mol-1

Hustota: 1,696 kg·m-3 

 

*) dle Allreda Rochowa; zdroj obrázku: periodictable.com